EFFEKT

EFFEKT

Med våra specialverktyg går vi in bakom plåten och masserar ut bucklan. De flesta bucklor går att rikta på detta sätt. Vi kommer dessutom oftast åt bucklan utan någon demontering. Detta gör att arbetet går snabbare och blir billigare.

En annan stor fördel är att den skadade delen inte behöver lackeras om. Vid en omlackering finns det alltid en risk för att nyansen inte helt ska överensstämma med originallacken. Man bör därför sträva efter att behålla originallacken så länge som möjligt.
EFFEKT