EFFEKT

EFFEKT

Det som är mest synligt på ett stenskott i vindrutan är den luft som tränger ned i laminatet mellan de två glasen som vindrutan består av. Stenskottet lagas genom att detta utrymme fylls med ett speciellt lim som har samma brytningsindex som glasrutan. Detta härdas sedan med UV-ljus så att lagningen blir nästintill osynlig. Det som kan ses när lagningen är klar är ytan vid själva ingångshålet. Lagningen tar oftast inte mer än cirka en timme.
EFFEKT