EFFEKT

EFFEKT

Bilen blir också miljövänligare då CO-emissionen minskar. I de flesta fall brukar även bränsleförbrukningen minska något. KCR:s dieselboxar är marknadsledande i Norden och bland annat erbjuder motorgaranti. Läs mer på www.kcr.se
EFFEKT