Återbehandling

Återbehandla bilen

VÄLKOMMEN TILLBAKA, DU GÖR ETT SMART VAL FÖR FRAMTIDEN NU NÄR DU ÅTERBEHANDLAR DIN BIL.

Behöver man återbehandla bilen?

Ja, oavsett vilken lackskyddsbehandling som applicerats behöver bilens lack en ordentlig rengöring med ett visst intervall. Detta gäller oavsett vilken leverantör av lackskyddsbehandling man valt, oavsett vad man anger i reklamen.

Återbehandlingen inleds i tvätthallen med en grundlig tvätt där eventuell fastbränd tjära, asfalt och flygrost avlägsnas på kemisk väg. Bilens skick besiktigas, finns djupare repor till följd av yttre åverkan som behöver avlägsnas? Om korrigeringsbehov finns så utföres detta i samråd med kunden mot en merkostnad. Om inte, vilket är normallfallet avslutas återbehandlingen med att lackskyddsbehandlingen förstärks.

Förutsättning för systemgarantin

Återbehandlingen är en förutsättning för att systemgarantin skall gälla. I våra garantiprogram gäller 12 månader eller 3000 mil för de keramiska behandlingarna och 18 månader eller 3000 mil för Ditec Original.

Återbehandlingen avslutas med att garantikortet stämplas och registreras i vårt garantisystem, DOBS vilket är ett stort mervärde vid försäljning och för nästa ägare.

Efter återbehandlingen bör man vänta två veckor innan bilen tvättas.