Ditec® Garantiprogram

DITEC® lämnar beroende på vald behandling upp till 9 års garanti på bilar vars lack vid behandlingstilfället håller en god lackkvalitet. Det auktoriserade DITEC®-centret avgör om lackens kvalitet är tillräckligt bra för att utföra en lackskyddsbehandling.

Kontrollera om din bil är ditecbehandlad:

Garantins omfattning

Efter utförd lackskyddsbehandling lämnas garanti på att lacken inte oxiderar, mattas eller skadas av yttre faktorer som trafikfilm, föroreningar och UV-strålar. Dessutom måste skötselanvisningarna och garantiprogrammet följas enligt nedanstående villkor. Skulle skador på lacken uppstå åtgärdas detta enligt nedanstående garantiåtagande.

Generella villkor

För att garantin ska gälla ska följande punkter följas:

•  Bilen ska vara registrerad i DITEC®’s affärssystem DOBS eller så ska garantihandling i original samt kvitto kunna uppvisas

• Återbehandling ska ske i enlighet med fastställda intervaller. Skulle garantiprogrammet inte följas upphör garantin att gälla.

•  Vid eventuella skador på lacken som kräver omlackering måste bilen lämnas till ett auktoriserat DITEC®-center för nybehandling senast 3 månader efter omlackering 

• Lacken får inte poleras eller vaxas under garantitiden

• Lacken måste skötas enligt DITEC® s rekommendationer

Inspektion & Kontrolltvätt Ceramic Light, Plus eller Ultra
(3,6 eller 9-års garanti)

En gång om året, eller var 20 000 km ska bilen komma in för inspektion och kontrolltvätt för att garantin ska upprätthållas. Garantitvätten inkluderar tvätt, avfettning och borttagning av beläggningar på lacken. Om bilen har repor som kräver polering och återställning av lackskydd tillkommer kostnad för detta. Detta göres i samråd med kunden och det lokala DITEC®-centret.

Underhållsbehandling Ditec® Original (9-års garanti)

Senast var 18:e månad, eller varje 30 000 km ska bilen komma in för underhållsbehandling för att garantin ska upprätthållas. Underhållsbehandlingen inkluderar tvätt, avfettning och borttagning av beläggningar på lacken, samt en lättare polering och förstärkning av skyddet. Kostnaden för kontrolltvätt och underhållsbehandling bestäms av det lokala DITEC®-centret.

Exklusioner för garantin

Garantin gäller inte följande:

•  Befintliga skador eller omlackerade delar

• Skador uppkomna genom felaktig skötsel såsom grova borstar från maskintvätt, starka kemikalier eller bruk av felaktiga tvättredskap.

•  Delar som polerats, påverkats eller behandlats av Ditec® icke auktoriserat företag eller privatperson

• Delar som inte genomgått kompletteringsbehandling efter omlackering

• Skador uppkomna av fågelspillning, insekter, stenskott, vattenfläckar, rost, beläggning eller nedfall på lacken

• Repor eller andra fysiska skador på lacken

• Skador härrörande av flagnande klarlack eller rost inifrån

Ditec®s åtagande vid reklamation

Godkänner Ditec®-centret reklamationen ska den/de reklamerade delarna i första hand återställas och återbehandlas utan kostnad för kunden. Eventuella merkostnader för hyrbil etc. ersätts ej.

Garantiärenden

Reklamationer ska alltid göras till det center som utfört behandlingen. Eventuella brister som upptäcks ska meddelas Ditec® direkt de upptäcks.