Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och strävar efter att vara transparenta med hur vi hanterar dina uppgifter.

Insamlade uppgifter

Google Tag Manager och Meta Pixel

Vi använder Google Tag Manager och Meta Pixel för att spåra vilka av våra tjänster som köps via vårt bokningsformulär. Denna data delas med Meta för samma syfte. Vi samlar också in information om hur länge en användare spenderar på vår sida för eventuell remarketing av de tjänster som visats intresse för. Vi sparar ingen kunddata för annonssyften utöver de grundläggande uppgifterna som Google och Meta samlar in.

Externt API för fordonsuppgifter

Vi använder ett externt API för att hämta uppgifter om en besökares bil genom att användaren knappar in sitt registreringsnummer. Vi använder dessa uppgifter för att populera fält i bokningsformuläret för att ge kunden ett snabbare prisförslag. De uppgifter vi hämtar är årsmodell, bilmodell och färg.

Bokningsförfrågningar

När du fyller i en bokningsförfrågan på vår hemsida, behöver du ange ditt namn, förnamn, telefonnummer (valfritt) och e-postadress så att vi kan kontakta dig angående din förfrågan. Vi sparar även bokningsförfrågningar på vår hemsida för att kunna använda datan för uppföljning vid eventuella missade bokningssvar och liknande.

LocalStorage & sessionStorage

Vi använder localstorage & sessionStorage i din webbläsare för att spara vilket center du har valt samt för att hålla bildata persistent över sessionen när du är inne på vår sida.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förlust. Endast behörig personal har tillgång till dina uppgifter, och de är skyldiga att hantera dem konfidentiellt.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [kontaktuppgifter].

Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov för att återspegla förändringar i vår praxis eller tillämpliga lagar och regler. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.