Tävlingsvillkor

INFORMATION TILL VÅRA TÄVLINGSDELTAGANDE

Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen kommer att behandlas av Ditec® Sverige AB, Travbanegatan 9, 213 77 Malmö, som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen och kommer eventuellt förekomma i reklamsyften. Uppgifterna kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften.

Obligatoriskt är att ange namn, efternamn, fullständig adress, e-mail och mobilnummer samt rätt svar för att vara med i utlottningen.

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till och/eller komplettera dina personuppgifter samt begära att personuppgifterna raderas enligt riktlinje GDPR.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren och att vinnaren meddelas via e-post.
Kontakta oss gällande tävlingsvillkor: huvudkontor@ditec.se