Kvalitetspolicy

KVALITETSPOLICY
Att tillgodose våra kunders önskemål och att leverera tjänster av högsta kvalitet är ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Ditec® arbetar därför ständigt med att implementera den senaste tekniken och att vidareutbilda vår personal för att säkerställa ett slutresultat av högsta kvalitet. Våra kunders förväntningar ska alltid uppfyllas och helst överträffas. Systemgarantierna vi lämnar på våra lackskyddsbehandlingar är ett sätt att tydligt visa våra kunder att vi står för ett kvalitetserbjudande som vi kan leva upp till.

MED FOKUS PÅ KVALITET
Ditec® står för hög kvalitet och alla Ditec®-center måste sträva efter högsta kvalitet i alla delar av sin verksamhet. Vi har satt upp ett antal kvalitetsmål för att våra kunder ska uppleva att de får samma service, oavsett vilket på Ditec®-centerman anlitar.

KVALITETSKONTROLL
Vi utför leveranskontroll efter att arbetet är utfört för att säkerställa att alla beställda tjänster är utförda och att de uppfyller kundens önskemål.

LEVERANSTID
Vi ser till att de tjänster som avtalats är klara på utsatt tid. Skulle arbetet kräva extra insatser och mer tid än vad som överenskommits ska kunden kontaktas i god tid för att bestämma ny leveranstid.

KOMPETENS
Vi har välutbildad personal med den kompetens som krävs för att utföra tjänsterna med ett optimalt resultat. Vidareutbildning sker kontinuerligt för att lära nya produkter och tillvägagångsätt.

SERVICE
Vi sätter kunden i fokus och är lyhörda för krav och önskemål. Vid diskrepans över tjänstens utförande löser vi det i samförstånd med kunden så snabbt som möjligt.

LOKALER
Våra lokaler är ändamålsenliga och representativa för verksamheten. De är rena, välskötta och speglar våra tjänsters höga kvalitet.

LACKSKYDDSGARANTI
Våra lackskyddsgarantier förutsätter att du följer garantiprogrammet för att vara gällande.

GODKÄND BILVÅRDARE

Godkänd Bilvårdare – branschens standard för att främja sund konkurrens miljöskydd och säkra arbetsplatser

Branschens samarbetsorgan SFVF har skapat en standard, Godkänd Bilvårdare, för bilvårdsanläggningar. Den gör det möjligt att identifiera seriösa företag. Ett seriöst bilvårdsföretag följer gällande lag för anställningar, skatt, moms, miljöskydd systematiskt brand- och arbetsmiljöarbete. Dessutom har företag som följer standarden Godkänd Bilvårdare, försäkringar som täcker om något skulle hända fordon under behandling.

Våra Ditec®– center arbetar enligt branschstandarden och har ett aktuellt intyg från Godkänd Bilvårdare i sin kundmottagning. En Godkänd Bilvårdare följer branschens servicevillkor.
Det innebär en säkerhet för våra kunder. Samtliga Godkända Bilvårdare arbetar systematiskt med sin kvalitet. Det innebär att kunden får ett bättre utfört arbete genom att välja rätt bilvårdare, en Godkänd Bilvårdare.